Samsung » Smsung bevėjai kondicionieriai

Samasung bevėjis ARISE 5.0/6.0KW kondicionierius

Samasung bevėjis ARISE 5.0/6.0KW kondicionierius

ren­ginį galima valdyti tele­fonu.
Bevė­jis reži­­mas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­ros palai­ky­mui pata­l­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
Kondi­cio­nie­rius turi dviejų pakopų auši­nimą: greito auši­nimo reži­mas ir bevė­jis auši­nimo reži­mas.
Įranga turi sausi­nimo funk­ciją.
Kamba­­rio sąlygų anali­za­vi­­mas. Kad įranga būtų naudo­jama efek­ty­viau­siai, auto­­ma­ti­š­kai anali­zuo­ja­mos kamba­­rio sąly­gos ir remia­n­tis varto­tojo pagei­dau­jama tempe­ra­tūra bei lauko tempe­ra­tūra, kondi­cio­nie­rius auto­­ma­ti­š­kai persi­­ju­n­gia į tinka­miau­sią režimą.
Anti­ba­k­te­ri­niai filt­rai. Filt­rai išvalo orą nuo smul­kių buiti­nių dulkių, gyvūnų plaukų bei virusų ir bakte­­rijų. Kondi­cio­nie­rius siun­čia įspė­jimą, kada laikas išva­lyti filt­­rus.
Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – įranga dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
Kondi­cio­nie­rius turi skai­t­me­ninį ekraną.
Šalt­ne­­šis – R32.
Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu

Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.6/5.0/6.7
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.3/6.0/8.0
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
6
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.8
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.53
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
3.8
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.32/1.39/2.18
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.27/1.70/2.50
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.00/6.40/10.00
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.70/7.80/11.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
15.30/14.00/12.60
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
50
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
41/-/25
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
57/-
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1055x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Vidinio bloko svoris, kg
11.5
Išorinio bloko svoris, kg
39.7
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")