Samsung » Samsung šilumos siurbliai

Šilumos siurblys SAMSUNG NORDIC TRIANGLE 3.5/4.3KW

Šilumos siurblys SAMSUNG NORDIC TRIANGLE 3.5/4.3KW 

NORDIC TRIANGLE

  • Full HD filt­rai. Ypač tankus filt­ras, suren­kan­tis iki 90% dulkių ir bakte­rijų.
  • Good sleep II. Šis tempe­ra­tū­ros kont­ro­lės reži­mas auto­ma­tiš­kai nustato opti­ma­lią tempe­ra­tūrą, kad Jūsų miegas būtų gilus ir Jūs nubus­tu­mėte žvalūs.
  • Smart Saver. Šiame režime kondi­cio­nie­rius dirba mini­ma­liu režimu.
  • Turbo reži­mas. Oro kondi­cio­nie­rius veik­da­mas turbo­re­žimu grei­tai pasie­kia nusta­tytą tempe­ra­tūrą. Atvė­sin­site orą iki reikia­mos tempe­ra­tū­ros akimirks­niu su „Sam­sung“ turbo­vė­si­nimo tech­no­lo­gija.
  • Auto­ma­ti­nis persi­jun­gi­mas. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus - kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Skait­me­ni­nis ekra­nas. Galė­site matyti realią patal­pos tempe­ra­tūrą, nusta­tytą režimą, filtro užterš­tumo indi­ka­ciją ir kitą reika­lingą infor­ma­ciją. Ekra­nas mato­mas tik įjun­gus kondi­cio­nie­rių.
  • Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“, reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve.

Vidinio bloko modelis
AC035KNADEH/EU
Išorinio bloko modelis
AC035JXSCEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
3.5
Nominali šildymo galia, kW
4.3
Wi-Fi
Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.25/0.94/1.26
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.19/1.02/2.20
Šildymo energijos klasė
A++
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.60/4.40/5.90
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.30/4.70/9.50
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.00/8.00/6.50
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
33
Kompresoriaus galia, kW
0.955
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.22
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.72
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.6
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
16
Maksimali šaldymo galia, kW
4.4
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
612
Minimali šaldymo galia, kW
1.1
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
317
Maksimali šildymo galia, kW
7.1
Minimali šildymo galia, kW
1.1
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.27/2.65
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DA128A1FA-20F
Kompresoriaus tepalų tipas
ESTER OIL
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3G X 1.5 mm²
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm²
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
47.0/48.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38.0/32.0/25.0
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
896x261x261
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
11
Išorinio bloko svoris, kg
37
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-20~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Serija (šilumos siurbliai)
150 Sieniniai Nordic Triangle
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/3.50/4.40
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.10/4.30/7.10
Šaldymo energijos klasė
A++