Samsung » Samsung šilumos siurbliai

Šilumos siurblys NORDIC BEVĖJIS 2.5/3.2KW

Šilumos siurblys NORDIC BEVĖJIS 2.5/3.2KW

NORDIC BEVĖJIS

Inve­r­te­ri­nis BEVĖJIS sieni­nis kome­r­ci­nės klasės oro kondi­cio­nie­riaus komp­le­k­tas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­­ros palai­ky­mui pata­l­­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­­ma­ti­š­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Dide­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­ros palai­kymą su mini­ma­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Nordic serija. „Sam­sung“ N-seri­jos kondi­cio­nie­riai pritai­­kyti šalte­s­niam klima­tui, todėl leng­vai veikia prie žemų tempe­ra­tūrų. Šis mode­lis gali šildyti pata­l­pas esant –30°C.

Valdy­­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­­dy­­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Efek­ty­­ve­s­nis vėsi­ni­­mas auto­­ma­ti­š­kai (jude­sio juti­k­lis). Vėsi­n­­kite namus efek­ty­viai, nesvarbu, kur esate. Jei per 20 minu­čių jude­sio juti­k­lis neap­­tinka jokio jude­sio, jis auto­­ma­ti­š­kai įjun­gia ener­giją taupantį „Wind-Free™“ režimą. Be to, galite nusta­tyti, kad įren­gi­nys nepūstų oro į jus arba vėsa sektų jus ten, kur eisite. Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­mas nuo žmonių, o šildant – atvirkš­čiai.

Kvėpuo­­kite leng­viau dėl trigu­bos oro apsau­gos („Tri-care“ filt­ras). Palai­ky­­kite gerą oro būklę ir puikų šilu­mo­kai­čio veikimą naudo­dami „Tri-care“ filtrą. Trijuose šio įtaiso sluok­s­niuose yra itin tankus filt­ras, sure­n­ka­n­tis dide­les dulkių dale­les, skai­du­las ir gyvūnų plau­­kus. Be to, vienas iš filtrų paden­g­tas ceolitu, kuris sulaiko itin smul­­kias dale­les ir padeda apsi­­sau­goti nuo virusų, bakte­­rijų ir aler­genų.

Vidinio bloko modelis
AR09TXCACWKNEE
Išorinio bloko modelis
AR09TXCACWKXEE
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Wi-Fi
Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.54/0.93
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.675/2.16
Šildymo energijos klasė
A+++
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/2.9/4.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.0/3.4/9.5
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.1/8.6/6.6
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
45
Kompresoriaus galia, kW
4.09
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.74
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.64
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
5.1
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
8.8
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
15
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
8
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.965/0.65
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
KTN130D42URF
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
350
Drenažas, Φ, mm
16.3, 550mm
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/-
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/-/17
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
889x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
10.4
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-30~24
Serija (šilumos siurbliai)
123 Bevėjai sieniniai Nordic PRM
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW 0.9/2.5/3.6
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW 0.8/3.2/7.1
Šaldymo energijos klasė A+++